Els regidors del CLAM al Parlament de Catalunya

Demanem suport al Parlament per impulsar un centre d’energies renovables a Cercs

Els regidors del CLAM Cercs, la Marie Kapretz i el Miquel Belmonte, assistiran demà, dia 30.5.2012 a la sessió de Comissió d’Empresa i Ocupació. Serà debat la proposta del CLAM per a reactivar l’activitat econòmica  a l’indret de la ara apagada central tèrmica de Cercs.

Per CLAM Cercs és de urgència crear un plà concret per a reactivar la economia municipal i comarcal, la creació de llocs de treballs aprofintant que estem a l’entrada de l’època de les energíes renovables. Sabem que l’emplaçament industrial del municipi de Cercs pot tornar a ser líder si és que el govern municipal, comarcal i del país es decideixen fer-hi una aposta valenta.

També sabem que al grup CiU ha fet una esmena que deixaria la nostra proposat a un nivell massa genèric i no aportaria la empenta econòmica que tant necessita el Berguedà, segons el nostre entendre.

Citem el text de la Pregunta que es debatrà demà presentat per Clam a través d’ERC:

Proposta de resolució sobre la reconversió industrial de la central tèrmica de Cercs en un parc d’energies renovables
Tram. 250-00995/09
Presentació Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 49187 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2012

Joan Puigcercós i Boixassa, president, Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat del Grup  Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Ocupació.

La central tèrmica de Cercs (Berguedà) ha format part de la història d’aquest municipi i del conjunt de la comarca durant els darrers quaranta anys. Fa més d’un any que no funciona, i es va tancar com a central tèrmica, per sempre, el passat mes de desembre. La central tèrmica es va inaugurar el 12 d’agost de 1971. Des d’aleshores, l’han gestionada unes quantes empreses, entre les quals hi ha Fecsa, Endesa i Enel. L’empresa alemanya E.ON n’és l’actual propietària des del 2008. Amb el tancament de la central tèrmica de Cercs, el Berguedà segella un segle i mig d’història d’industrialització basada en la mineria del carbó i l’apro•tament d’aquest mineral per a la producció d’energia, i també el de la força de l’aigua per fer funcionar els telers de les colònies fabrils de la conca del Llobregat. El 2012 l’empresa E.ON, l’ajuntament i el govern de la Generalitat han de donar resposta al gran interrogant sobre el futur d’aquestes instal·lacions propietat de la •rma alemanya des de l’any 2008.
L’octubre passat va signar un conveni amb l’Ajuntament de Cercs on es comprometia a buscar activitats alternatives per a aquest equipament, que podrien passar per fer-hi una central de biomassa. Tanmateix, de moment no hi ha res concretat. Fonts de l’empresa han indicat que tenen diferents opcions damunt la taula que han d’estudiar amb calma abans de prendre una decisió.
El Consell Comarcal del Berguedà també ha proposat la creació d’un un parc de l’energia que seria l’epicentre de la reindustrialització verda berguedana i on també s’oferiria formació en aquest àmbit. Aquesta és una les línies estratègiques de creixement segons el Consell Comarcal. Aquesta proposta va més enllà de l’àmbit estrictament local i comarcal i per aquest motiu sembla oportú que el Govern de la Generalitat lideri aquest procés de reconversió industrial al Berguedà.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya presenta la següent Proposta de Resolució:
El Parlament de Catalunya insta el govern de la Generalitat a:
– A elaborar i presentar al Parlament de Catalunya, en el termini de tres mesos, un estudi de viabilitat sobre la instal·lació d’un parc d’energies renovables a Cercs (Berguedà) i donar així un impuls vers l’autosu•ciència energètica tant a nivell municipal, comarcal i del  país.
– Liderar, conjuntament amb el Consell Comarcal del Berguedà i l’ajuntament de Cercs, el projecte de reconversió industrial de la central tèrmica de Cercs en un parc d’energies renovables i un centre de difusió, investigació i promoció de diferents tipus d’energies renovables.

– Impulsar, en col·laboració amb l’ajuntament de Cercs, el Consell Comarcal, l’empresa titular de la infraestructura (E.ON), i juntament amb la participació d’institucions acadèmiques i/o cientí•ques, ONGs i la pròpia ciutadania, activitats  relatives a la investigació en matèria de producció d’energies alternatives, utilitzant, si fos el cas, part de les instal·lacions industrials de referència.

L’esmena presentada per CiU:

“El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene­ralitat a:

Fer un estudi de viabilitat de la implantació de parcs d’energia i de centres de difusió, recerca i promoció de les diferents tecnologies energètiques arreu de Catalunya, en funció de la seva viabilitat tècnica i econòmica i de la se­va distribució en el territori, en el marc del Pla d’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 i del que deter­minin els Plans d’Acció que es desenvoluparan posterior­ment a l’aprovació del Pla, tot prioritzant aquells empla­çaments que permetin la rehabilitació i nou ús d’anteriors infraestructures energètiques.

El resultat d’aquest estudi haurà de permetre al Govern donar suport a les administracions locals, empreses i en­titats per a la implantació d’aquests parcs i centres.”

Anuncis

Quant a Marie Kapretz

Marie Kapretz Regidora de Cercs (oposició)
Aquesta entrada ha esta publicada en Cercs, Parc de Recerca i Energies renovables a Cercs. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s