Moció Stop Bales de Goma

ojocontuojoVàrem presentar la moció Stop Bales de Goma a petició d’una ciutadana del municipi al ple ordinari de l’abril 2013. La moció va ser aprovada amb 9 vots a favor (CiU-CLAM- Grup no adscrit).

Us passem el text sencer:

PROPOSTA DE MOCIÓ PER L’ABOLICIÓ DE L’ÚS D’ARMES AMB PROJECTILS DE BALES DE GOMA A LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA

Segons dades de l’Associació Stop Bales de Goma, l’ONG Justícia i Pau, la  Federeació Catalana d’ONG’s pels Drets Humans i la Coordinadora Catalana  per la Prevenció i Denuncia de la Tortura, des de l’any 1990 a l’Estat  espanyol 24 persones han perdut un ull i una a resultat morta a causa de  l’ús d’armes amb projectils de bales de goma per part de les Forces i Cossos  de Seguretat de l’Estat.

Concretament a Catalunya, l’ús per part de la  policia autonòmica d’aquestes armes a la ciutat de Barcelona des de 2001 ha causat la pèrdua d’un ull a en Carles Guillot l’any 2001, a l’Edgar Lopez,
en Gerard Molins, en Jordi Naval i l’Óscar Alpuente el 2009, a en Nicola Tanno l’any 2010 i a l’Angelo Cilia i l’Ester Quintana aquest any 2012.

Tanmateix, l’ús d’aquestes armes per part dels Mossos d’Esquadra durant la jornada de vaga general del 29 de març de 2012 van implicar que a dues  persones se’ls hagués d’extirpar la melsa i a una altra se li perforés un pulmó i la fractura de dues costelles.

La Direcció General de la Policia ha establert la regulació d’aquest tipus  d’armes a través de la Instrucció 8/2012, de 26 d’abril, sobre la utilització d’armes i eines d’ús policial, així com la 10/2012, de 26 de juny, d’ampliació de l’annex de la Instrucció 8/2012. Al seu apartat 3.7 és fa referència a les armes destinades a la impulsió i projecció de pilotes de cautxú, artefactes fumígens i lacrimògens, que principalment són:

-Armes llargues del calibre 12 (escopeta policial) adaptades per a la
impulsió i projecció de munició no letal. Per a la impulsió i projecció
d’aquesta munició s’utilitzen cartutxos de projecció.

-Llançador de 40 mil•límetres o similar dissenyat específicament per a la impulsió i la projecció de munició no letal. L’ús de les pilotes de cautxú ve regulat pel Procediment Normalitzat de Treball – PNT 217/03/11, sobre Actuació policial en concentracions i manifestacions.

La instrucció estableix que l’ús d’aquestes armes i municions està previst per al control de masses: ordre públic, motins penitenciaris, etc, i que pot ser utilitzada per actuacions que es defineixen com de risc alt per als grups especials que intervenen.

Segons la Direcció General de la Policia, les armes de projectils de cautxú o bales de goma emprats pels Mossos d’Esquadra són considerats com a armes “less-letal”, és a dir, menys letals. Cada bala de cautxú massís pesa 82,8g i té un diàmetre de 54 mm sent capaces d’arribar a una velocitat de mes de 140-145 m/s (uns 700 km/hora) amb una força cinètica de 830 jules).

En quant al protocol d’actuació en quant a la dissolució de concentracions i manifestacions el Procediment Normalitzat de Treball PNT 217/03/11 sobre actuacions policials en concentracions i manifestacions, amb data d’entrada en vigor 02/03/2011, estableix al seu punt 5.4 la distància de seguretat amb la que s’han de produir els llançaments d’aquests tipus de projectils:

-Les salves, a distància mínima de tres metres de qualsevol persona.

-Les pilotes de cautxú amb l’escopeta policial, a distància mínima de 50 metres, des de la qual s’ha d’apuntar la projecció de les pilotes al terra a uns deu metres per davant del grup a dissoldre. En casos d’agressions contra els policies, està previst que es puguin llençar a menys distància i directament contra els agressor, però incidint en la part inferior del cos (cuixes i cames).

-Els llançaments d’artefactes d’impacte, amb el llançador de 40mm o
calibre superior, han de ser trets dirigits directes i s’han d’efectuar amb un rang de distància variable en funció del rang marcat a cada tipus de munició.

No obstant, l’evidència de tots els cassos esmentats, nombrosos estudis mèdics i científics, així com la recomanació de prohibició del seu ús als Estats membres de la Unió Europea per part de la Comissió Europea, demostren la seva alta perillositat i el seu potencial letal, desvirtuant el que estableix dita instrucció i el respectiu protocol.

En aquest sentit, el mateix Síndic de Greuges de Catalunya conclou en la seva Resolució de l’actuació d’ofici núm. 2358/2011, relativa a l’ús de les pilotes de goma que “Si bé la regla general és que els llançaments de pilotes de cautxú s’han de fer a una distància mínima de cinquanta metres, hi ha la possibilitat de llançar a menys distància i directament contra els violents en casos d’agressions contra els policies. En aquests supòsits, entre la tensió i l’acalorament del moment, es posa de manifest la dificultat per
calcular aquest distància amb el consegüent risc que l’excepció es pugui convertir en la regla.” i que “Si bé s’incideix en què els llançaments de

pilotes s’han de dirigir a la part inferior del cos (cuixes i cames), és una realitat que quan algú sent un tret té la tendència ajupir-se i d’aquí que s’incrementi el risc de rebre un impacte a la cara.” Tanmateix, suggereix al Departament d’Interior que “estableixi una moratòria en l’ús de les pilotes de goma. Aquesta suspensió preventiva hauria de fer-se extensiva fins que el Govern lliuri al Parlament de Catalunya l’informe que li va sol•licitar sobre l’ús de les pilotes de goma i aquest es pronuncií.”

En l’àmbit europeu, el Parlament Europeu l’any 1982 ja va instar a tots els Estats membres a que prohibissin aquest tipus d’armes contra la població civil després que el seu ús causes la mort de 12 persones (entre elles, 7 nens menors de 15 anys) a Irlanda del Nord, pronunciant-se en el mateix sentit l’any 1984 i el 1997. D’altra banda, un estudi de STOA (Scientific and Technologic Options Assessement) òrgan pertanyent al Parlament Europeu, va publicar l’any 2000 que qualsevol arma cinètica que traspassés els 122 jules s’havia de considerar letal i que per tant no s’ havia d’utilitzar en casos de control de masses.

D’acord amb tot lo exposat i ATÈS que aquest tipus d’armes, en concret, les Armes llargues del calibre 12 (SDASS PRO FORCES, amb una força cinètica de 830 jules) així com les escopetes LL-06 (els llançadors de 40mm i amb una velocitat de projectil de 300 km/h) són emprades pels Mossos d’Esquadra.

ATÈS que l’ús d’aquest tipus d’armes són potencialment letals i poden produir des de lesions permanents en òrgans vitals fins a decessos en la població civil.

ATÈS que l’ús d’aquest tipus d’armes compromet greument el principi de proporcionalitat que ha d’inspirar l’actuació dels cossos policials donat que causen un dany superior a aquell que es pretén evitar.

ATÈS que l’ús d’aquest tipus d’armes implica un difícil control del resultat del seu maneig generant un alt nivell d’arbitrarietat tant pel que fa a la zona del cos que es fereix com per la persona que rep el tret, fent que puguin resultar ferides persones que no estan participant en cap acte vandàlic.

ATÈS que els poders públics de l’Estat tenen l’obligació d’evitar l’ús arbitrari o excessiu de la força per fer complir la llei així com evitar en l’ús de la mateixa un dany o dolor innecessari així com les actuacions policials s’han de subjectar de forma obligatòria i en tot moment als principis de congruència, oportunitat i proporcionalitat previstos a la llei de Policia.
CONSIDERANT que l’ús d’aquest tipus d’armes situen en un elevat risc de vulneració els drets fonamentals de les persones com ho són el dret a la integritat física, el dret a la llibertat d’expressió o el dret a la llibertat de circulació recollits a la Declaració Universal dels Drets Humans.

El Ple Municipal de l’Ajuntament de Cercs

ACORDA

1-Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya així com al
Parlament de Catalunya que aboleixi l’ús de les armes amb projectils
de bales de goma per part de qualsevol cos policial de la Comunitat
Autònoma de Catalunya mitjançant la seva prohibició i retirada
efectiva i immediata.

2-Demanar al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat de Catalunya
que revisi el procediment de treball PNT 217/03/11 per tal d’adequar-lo als paràmetres següents:

-Establir un ordre d’actuació clar i enumerat amb els passos o fases a seguir en l’ús de material antiavalot per la dissolució d’una concentració o manifestació.

-Especificar el nombre de salves que s’han de llençar amb caràcter previ a l’ús de les armes policials.

-Preveure el nombre i la participació de les ambulàncies que acompanyen els dispositius policials en els supòsits previstos al protocol.

-Incorporar un apartat relatius a la participación de la Unitat de Mediació en l’Àrea de la Brigada Mòbil o ARRO.

-Establir que davant concentracions i manifestacions s’insisteixi en la pràctica de la mediació, que faci compatible l’exercici del dret de reunió dels assistents amb el de la protecció de la seguretat ciutadana.

3-Demanar al Parlament de Catalunya que estudiï mesures alternatives a les bales de goma que siguin efectivament garants dels principis de proporcionalitat, congruència i oportunitat així com dels drets fonamentals de les persones.

4-Que es revisi la formació que reben els agents de les unitats especials que poden fer ús del material antiavalot, als efectes de la seva adequació i millora.

5-Demanar al Parlament de Catalunya que constitueixi una comissió
d’investigació sobre l’actuació de la Conselleria d’interior de la
Generalitat de Catalunya i dels Mossos d’Esquadra en tots els cassos
en que han resultat afectades persones per l’ús d’armes amb
projectils de bales de goma.

6-Donar trasllat efectiu d’aquesta moció i els acords adoptats en ella al Govern de la Generalitat de Catalunya, a tots els grups polítics que
conformin el Parlament de Catalunya, al Parlament Europeu, a la
Comissió Europea, a l’Associació Stop Bales de Goma, a l’ONG
Justícia i Pau, a la Federació Catalana d’ONG’s pels Drets Humans i a
la Coordinadora Catalana per la Prevenció i Denúncia de la Tortura.

Anuncis

Quant a Marie Kapretz

Marie Kapretz Regidora de Cercs (oposició)
Aquesta entrada ha esta publicada en Mocions. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s